Cases

Eksempler på cases

Strategicase:


Henrik Neergaard-Petersen, Ouegaard 


Vuca har af to omgange samarbejdet med Henrik Neergaard-Petersen om strategiarbejde.


Første gang var i 2015, hvor Henrik havde fuldtidsjob som økonomidirektør og var i gang med generationsskifte med sine forældre på familiens ejendom. Her handlede samarbejdet bl.a. om, hvornår de skulle gennemføre generationsskiftet endeligt og hvilke udviklingsmuligheder der lå på ejendommen.


Anden gang var i 2020, hvor første femårsplan var indfriet og Henrik Neergaard-Petersen havde overtaget familiens ejendom fuldstændigt og havde brug for en strategi for de kommende år. Han kontaktede derfor Per Kristensen for at de sammen kunne lægge en strategi for de kommende fem år.


"Per har faciliteret et meget effektivt forløb. Han evner at afgrænse opgaven og gøre det konkret og effektivt. Når jeg kigger tilbage her et år efter, kan jeg se, hvilken kæmpe værdi det er for mig at have det dokument, Per og jeg lavede sammen. Det er en super god ramme at have. Alt hvad jeg laver i dag, kan jeg hænge op på den plan, vi lavede.”


”Samarbejdet med Per har været super effektivt. Vi brugte måske 10 timer sammen og landede en strategi med et dokument, som jeg nu kan bruge til at holde mig på sporet i forhold til, hvad vores mål med både ejerskabet og virksomheden er. ”


”Samarbejdet var supergodt. Jeg kan virkelig anbefale andre i samme situation at gøre det samme. Som konsulent evner Per Kristensen at afgrænse opgaven og være så effektiv og konkret, at vi hurtigt fik styr på strategien.”

Generationsskiftecase:


Simon Jørgensen, Generationsskifte på Rosilde Højgård


"Det var tid til, at jeg så småt skulle overtage det økologiske landbrug, gården og gårdbutikken fra mine forældre. Vi havde forsøgt tidligere med andre rådgivere, men uden at vi var lykkedes."


"Da vi fik Per med på sidelinjen, gik det langt bedre. Han var rigtig god til at se hvilke muligheder, vi havde, og hjælpe os igennem processen, så vi kunne komme i gang med generationsskiftet."


"Per lagde en strategi sammen med os og fulgte op på den på vores møder. Han var god til på en rolig måde at strukturere vores møder og holde os på sporet og dagsorden."


"Da min kone Ditte og jeg overtog en del af virksomheden fra årsskiftet har vi holdt ugentlige telefonmøder, hvor vi har vendt alle de ting og detaljer, der skal være styr på. Nu efter et halvt år er vi godt i gang og nøjes med at kontakte Per, ved behov."


"Han har desuden anbefalet os at nedsætte et Advisory Board som skal mødes fire gange om året. Han sidder selv med i boardet, så vi også i fremtiden kan trække på hans ekspertise."


"Det er dejligt at sparre med én som efterhånden kender vores virksomhed og personligheder rigtig godt."