Bestyrelsesarbejde

BestyrelsesarbejdeEjerlederen er i mange mindre virksomheder meget alene om at tænke tanker, og lede virksomheden på det strategiske niveau. Der er ofte masser af sparring at hente internt i virksomheden i forhold til produktion og daglig drift, men det kniber mere på det udviklingsmæssige og langsigtede plan. Her kan etableringen af en bestyrelse, eller et advisory board, være en oplagt mulighed for at styrke virksomhedens organisation på det strategiske niveau.


VUCA hjælper gerne med at få etableret en aktiv bestyrelse, eller et advisory board som det typisk er i en ejerledet virksomhed. Er det dit første advisory board kan det oplagt bestå af to personer udover dig selv. Derudover kan der være en ledig stol, hvor der trækkes kompetencepersoner ind alt efter det særlige fokus I har på jeres møder.


Virksomhedsrådgiver Per Kristensen, der har en del erfaring med bestyrelsesarbejde, tilbyder selv at være en del af din bestyrelse, eller dit advisory board, hvis det giver mening. Som strategiekspert kan han eksempelvis faciliterer og drive en strategiproces, så du i samarbejde med dit advisory board, og med dine nøglemedarbejdere, får udarbejdet en gennemarbejdet strategi for den samlede virksomhed. Han vil også kunne virke som formand, hvis der er behov for en, der kan mødelede og sikre, at der er styr på dagsordener, mødebilag og de øvrige formalier, der er forudsætningen for et effektivt og værdiskabende bestyrelsesarbejde.